oostende de haan blankenberge

Bovenlokaal netwerk

Werkplaats Immaterieel Erfgoed Dienstverlener immaterieel erfgoed

Als landelijke dienstverlener voor cultureel erfgoed zet Werkplaats immaterieel erfgoed zich in voor een erfgoedpraktijk die mensen zin geeft in erfgoed.

Klik hier
Cemper Centrum voor muziek- en podiumerfgoed

CEMPER adviseert, ondersteunt en begeleidt iedereen die met muziek- of podiumerfgoed in aanraking komt: van amateur tot professional, van hobbyist tot academicus, van erfgenaam tot verzamelaar.

Klik hier
Provincie West-Vlaanderen overheid

De Provincie West-Vlaanderen voert een cultureel-erfgoedbeleid dat steunt op drie pijlers: initiëren, coördineren en stimuleren. Het werk van de provincie is complementair, dat wil zeggen: aanvullend ten opzichte van het Vlaamse beleid en het lokale beleid van steden en gemeenten of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Klik hier
Meemoo Vlaams instituut voor het archief

Meemoo steunt organisaties in cultuur, media en overheid in alles wat met hun digitale archief te maken heeft.

Klik hier
Histories Landelijke dienstverlener m.b.t. genealogie, lokaal erfgoed/heemkunde en cultuur van alledag

Histories is het aanspreekpunt voor iedereen met een passie en interesse voor genealogie, lokaal erfgoed/heemkunde en cultuur van alledag.

Klik hier
Immaterieel Cultureel Erfgoed Digitaal platform

Het digitale platform bestaat uit een up-to-date website en een gebruiksvriendelijke databank waar je met al je vragen over ICE terechtkan.

Klik hier
FARO Steunpunt cultureel erfgoed

Faro treedt als steunpunt voor cultureel erfgoed op als intermediaire organisatie, een makelaar tussen de Vlaamse overheid die het erfgoedbeleid bepaalt en het cultureel-erfgoedveld.

Klik hier
ETWIE Technisch, wetenschap & industrieel

De vzw ETWIE is sinds 2012 erkend als landelijk expertisecentrum voor het technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed

Klik hier
Erfgoedinzicht Onlinedatabank

Erfgoedinzicht is een netwerk van collectiebeherende instellingen (musea, archieven, kerkbesturen, …) dat het erfgoed in Oost- en West-Vlaanderen in kaart brengt en de zorg ervoor stimuleert.

Klik hier
Depotwijzer website

Informatieve en praktijkgerichte website over behoud en beheer, erfgoeddepots en depotwerking in Vlaanderen

Klik hier
PARCUM museum en expertisecentrum voor religieuze kunst en cultuur

PARCUM is het museum en expertisecentrum voor religieuze kunst en cultuur.

Klik hier
CAG Centrum Agrarische Geschiedenis

Het CAG is het expertisecentrum voor het agrarisch erfgoed in Vlaanderen.

Klik hier

Archiefpunt vzw verzamelt gegevens over private archieven en erfgoedcollecties in Vlaanderen en brengt die onder in een onlinedatabank.

Klik hier
Afdeling Erfgoed Departement cultuur, jeugd en media

De afdeling Cultureel Erfgoed is belast met de uitvoering van het cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse overheid, dat onder meer is gericht op de erkenning en subsidiëring van erfgoedinstellingen.

Klik hier
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram