oostende de haan blankenberge

Voor welke projecten kun je subsidie aanvragen?

Kusterfgoed voorziet elk jaar een budget voor subsidies om de initiatieven van lokale erfgoedspelers financieel te ondersteunen. Deze subsidies zijn een aanvulling op de subsidies van de gemeenten.

Voor wie?

Organisaties met rechtspersoonlijkheid, feitelijke verenigingen of personen die een publiek toegankelijke culturele erfgoedactiviteit willen organiseren.

 Voor welke projecten?

 Behoud en beheer projecten

 Voor projecten die streven naar een betere bewaring van het cultureel erfgoed, mogelijk verspreid over meerdere jaren. Bijvoorbeeld:

 • een voorstudie
 • restauratie en conservatie
 • ingrepen die de bewaartoestand verbeteren
 • inventarisatie (digitale registratie en documentatie)

Tips: inventarisatie van een collectie affiches, digitalisering van een kwetsbaar boek, conditiecheck van collectie theaterkostuums, herverpakking archief…

Doe inspiratie op bij goedgekeurde projecten!

Ontsluiting

Voor projecten die het lokale cultureel erfgoed voorstellen aan het brede publiek en aansluiten bij het actieplan van Kusterfgoed, bijvoorbeeld:

 • tentoonstellingen
 • gemeenschapsvormende projecten
 • educatieve projecten
 • eenmalige publicaties
 • projecten in het kader van bredere initiatieven zoals Erfgoeddag, de Week van de Smaak, de Week van de Begraafplaatsen en Open Kerkweek

Tips: tentoonstelling 25-jarig bestaan vereniging, publicatie over een niet te vergeten dorpsfiguur…

Doe inspiratie op bij goedgekeurde projecten!

 

Stappenplan voor een succesvolle subsidieaanvraag

Hoe vraag je een subsidie aan?

Beslis eerst welke subsidie je wil aanvragen. Kusterfgoed heeft twee subsidiemogelijkheden nl. Het Kleine Kompas en Het Grote Kompas.

Het Kleine Kompas

Bij het kleine kompas wil Kusterfgoed publieksgerichte initiatieven van lokale actoren ondersteunen in de regio (Middelkerke, Oostende, Bredene, De Haan, Blankenberge). Je kan een subsidie aanvragen van maximum 500 euro voor je cultureel-erfgoedproject. Het project is gericht op zorg en ontsluiting van het roerend en immaterieel erfgoed. De aanvraagprocedure is eenvoudig, maar er zijn wel een paar voorwaarden verbonden aan de subsidie.

Je kan alle voorwaarden nalezen in het subsidiereglement.

Vragen of onduidelijkheden over het reglement? Problemen bij het invullen van het formulier?

Wij zijn er voor jou! Neem contact op met de erfgoedcel via info@kusterfgoed.be of 059 270 770.

Het Grote Kompas

Het Grote Kompas is niet zomaar een subsidie, het is een echt samenwerkingsproject met de erfgoedcel. Kusterfgoed ondersteunt grotere cultureel-erfgoedprojecten van lokale actoren die binnen de beleidsdoelstellingen van de erfgoedcel passen. Belangrijk hierbij is dat het projectresultaat of het traject een meerwaarde creëert voor de cultureel-erfgoedgemeenschappen binnen het werkingsgebied. In dit kader biedt Kusterfgoed inhoudelijk, logistieke en/of financiële ondersteuning aan.

De samenwerkingsprojecten zijn gericht op de zorg voor en ontsluiting van roerend en immaterieel erfgoed. Het kan dus zowel gaan om behoud- en beheerprojecten als om publieksgerichte of participatieve initiatieven. Het project kan over meerdere jaren lopen.

Hier kan je het reglement voor Het Grote Kompas nalezen. Denk je hiervoor in aanmerking te komen? Neem dan contact op met info@kusterfgoed.be. Kusterfgoed bereid samen met jou een projectfiche voor die moet ingediend worden op 1 september voor projecten die starten in het volgende kalenderjaar. Na eventuele goedkeuring van het project door de Raad van Bestuur wordt er een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de erfgoedcel waarin de verantwoordelijkheden en de timing wordt vastgelegd.

Afspraken voor projecten die subsidie krijgen

Voor Het Kleine Kompas

 • Indien je een activiteit organiseert, moet je dit publiceren op Uit in Vlaanderen en kunnen vijf mensen van Kusterfgoed de activiteit gratis bijwonen. Vergeet op Uit in Vlaanderen de tag ‘Erfgoed’ niet toe te voegen. Zo kunnen erfgoedgeïnteresseerde je activiteit gemakkelijk terugvinden.
 • Kusterfgoed moet op de hoogte gehouden worden van het proces en ontvangt de nodige informatie van de aanvragen om het project te communiceren via de website.
 • Kusterfgoed stelt haar expertise ten dienste van de initiatieven, maar de aanvrager blijft zelf verantwoordelijk voor de uitwerking.
 • Na afloop van het project dien je een evaluatieformulier in.

Voor Het Grote Kompas

Voor Het Grote Kompas zijn de voorwaarden voor subsidie een stuk uitgebreider. Raadpleeg dus zeker het reglement.

We vatten hieronder de belangrijkste afspraken voor jou samen:

 • Bij alle publicaties en communicatie en aankondigingen over je project plaats je het logo van de Vlaamse Gemeenschap en het logo van de erfgoedcel.
  Ander formaat nodig? Neem dan contact op met ons.
 • Indien je een activiteit organiseert, moet je dit publiceren op Uit in Vlaanderen en kunnen vijf mensen van Kusterfgoed de activiteit gratis bijwonen. Vergeet op Uit in Vlaanderen de tag ‘Erfgoed’ niet toe te voegen. Zo kunnen erfgoedgeïnteresseerde je activiteit gemakkelijk terugvinden.
 • De aanvrager is bereid om best practices en ervaringen te delen met het lokale en bovenlokale cultureel-erfgoedveld.
 • De medewerk
 • Het project wordt na afloop financieel (indien van toepassing) en inhoudelijk geëvalueerd. De inhoudelijke evaluatie gebeurt aan de hand van een evaluatievergadering en/of plaatsbezoek. Voor de financiële evaluatie moeten geldige financiële bewijsstukken ingediend worden (rekeningen, facturen). Bewaar dit dus zorgvuldig tijdens het uitvoeren van je project.

Hoe wordt een aanvraag beoordeeld?

Het Kleine Kompas

Na indienen van het aanvraagformulier, adviseert de adviesgroep de raad van bestuur over het dossier, gebaseerd op de criteria voor subsidiëring. De adviesgroep bestaat uit de cultuurbeleidscoördinatoren van Middelekerke, Oostende, Bredene, De Haan en Blankenberge. De raad van bestuur beslist aan de hand van dit advies over het al dan niet toekennen van de subsidie.

Het Grote Kompas

De beoordelingscommissie formuleert een gemotiveerd advies bij de aanvraagdossiers, gebaseerd op de criteria voor subsidiëring. De raad van bestuur beslist aan de hand van dit advies en kent de subsidies toe met eventueel bijkomende aandachtspunten of voorwaarden voor de aanvrager.

De beoordelingscommissie is samengesteld uit:

 • de cultuurbeleidscoördinatoren van Middelkerke, Oostende, Bredene, De Haan en Blankenberge,
 • twee vaste externe juryleden

Overzicht ondersteuning

Kusterfgoed geeft niet enkel subsidies, maar bied ook andere ondersteuning. Hieronder kan je alle mogelijkheden vinden:

Subsidiewijzer

De erfgoedcel is niet de enige instantie die subsidies verleent. Via de subsidiewijzer [wordt momenteel geüpdatet] kom je meer te weten over de mogelijke subsidies binnen de streek.

Let wel, subsidiemogelijkheden veranderen regelmatig. We houden het overzicht zo goed mogelijk up-to-date, maar vergeet zeker niet de subsidieverstrekker te contacteren voor de meest recente gegevens.

Download hier de subsidiewijzer [wordt momenteel geüpdatet].

 

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram