oostende de haan blankenberge
Afdeling Erfgoed Departement cultuur, jeugd en media

Departement cultuur, jeugd en media

De afdeling Cultureel Erfgoed is belast met de uitvoering van het cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse overheid, dat onder meer is gericht op de erkenning en subsidiëring van erfgoedinstellingen.

Het Vlaams Departement Cultuur, Jeugd en Media (CJM) is belast met de uitvoering van het cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse overheid, dat onder meer is gericht op de erkenning en subsidiëring van erfgoedinstellingen.

 Erkenning

Elk museum, elke culturele archiefinstelling en elke erfgoedbibliotheek die aan minimale kwaliteitsnormen voldoet, kan erkend worden door de Vlaamse Gemeenschap. Ze krijgen dan een kwaliteitslabel, dat vertrouwen schept tegenover derden, bijvoorbeeld bij bruiklenen, schenkingen, samenwerking of wetenschappelijk onderzoek. Meer info over de aanvraag van een kwaliteitslabel.

 Subsidiëring

Musea, culturele archiefinstellingen, erfgoedbibliotheken en dienstverlenende organisaties kunnen financiële ondersteuning krijgen voor hun werking. Daarnaast kunnen ze subsidie aanvragen voor tijdelijke projecten met Vlaamse of internationale relevantie, onder meer:

  • Projectsubsidies: voor interessante en relevante cultureel-erfgoedprojecten die de zorg voor of de ontsluiting van cultureel erfgoed als doel hebben
  • Werkingssubsidies: worden toegekend aan een organisatie voor haar werking over een langere periode

Klik hier voor de volledige lijst van subsidies.

 Ondersteuning

Op 1 januari 2018 zijn de culturele bevoegdheden van de provincies overgedragen naar de Vlaamse Gemeenschap en de gemeenten. Vlaanderen continueert hierbij de initiatieven  die de provincies hebben overgedragen. Een belangrijk onderdeel is het verderzetten van het consulentschap.

De erfgoedconsulenten van het Departement Cultuur, Jeugd en Media, voorheen gekend als de provinciale museum-, erfgoed- en depotconsulenten, bieden advies en begeleiding aan voor het cultureel-erfgoedveld. En doen dit voortaan in nauw overleg met FARO (zie verder).  Al je vragen en opmerkingen voor de Vlaamse erfgoedconsulenten kan je voortaan mailen naar erfgoedconsulenten@vlaanderen.be.

Ook de erfgoeddatabanken (Donnet, Erfgoedinzicht en Erfgoedplus) werden overgedragen. Voor alle vragen, opmerkingen en informatie om aan te sluiten kan je voortaan contact opnemen met erfgoeddatabanken@vlaanderen.be.

 Immaterieel erfgoed

De Vlaamse overheid zet ook sterk in op immaterieel erfgoed. Alles over het Vlaams beleid voor immaterieel cultureel erfgoed vind je hier.

 FARO, steunpunt voor cultureel erfgoed

De Vlaamse overheid erkent een organisatie die de uitvoering van het cultureel-erfgoedbeleid in de praktijk ondersteunt. FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vormt de link tussen de Vlaamse overheid en de vele organisaties en instellingen op het terrein. Het richt zich op praktijkondersteuning, praktijkontwikkeling, beeldvorming en communicatie.

 


logo vlaanderenAfdeling Erfgoed
Arenbergstraat 9
1000 Brussel

02 553 68 67
cultureelerfgoed@vlaanderen.be
cjm.vlaanderen.be

Terug
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram