oostende de haan blankenberge

Projectvereniging

De kustgemeenten Blankenberge, De Haan, Bredene, Middelkerke en Oostende richtten samen de projectvereniging Kusterfgoed op, die een erfgoedconvenant afsloot met de Vlaamse Gemeenschap om het lokale erfgoed zichtbaarder te maken en een erfgoedbeleid te ontwikkelen op maat van de kustregio.

De naam ‘Kusterfgoed’ is dan ook een uitgestoken hand naar de andere vijf kustgemeenten om samen het rijke culturele erfgoed van de kust te ondersteunen en te promoten.

De erfgoedcel Kusterfgoed wordt aangestuurd door de raad van bestuur van de projectvereniging. Daarnaast kan de erfgoedcel beroep doen op de adviesgroep, ad-hocwerkgroepen en de cultuurdiensten van de steden en gemeenten in haar werkingsgebied.

Raad van bestuur

In de raad van bestuur zetelt één stemgerechtigde mandatarissen per gemeente. Zij worden bijgestaan door één vertegenwoordigers per gemeente met raadgevende stem en de cultuurbeleidscoördinatoren van de vijf gemeenten.

Overzicht leden raad van bestuur

Boven vlnr: Isabel Vincke (vervangen door Marleen Maes), Hannelore Neyt (vervangen door Pieternel Verbeke), Virginie Michils, Stijn Van Loock, Kristof Van Mierop, Dennis Bouwens. Onder vlnr: Rudi Cattrysse, Leen Verstraete (vervangen door Francine Ampe-Duron), Bart Plasschaert, Alfons Monte (vervangen door Kathy Kamoen)

Adviesgroep

De adviesgroep bestaat uit de cultuurbeleidscoördinatoren van de vijf deelnemende gemeenten en de voorzitter van de erfgoedcel. De adviesgroep denkt of de projecten en de acties in lijn met de doelstellingen van de erfgoedcel uit.

Ad-hocwerkgroepen

Tijdelijke werkgroepen worden in het leven geroepen om een bepaald thema verder uit te diepen, zoals het subsidiereglement, de website of een project. De deelnemers van deze werkgroepen zijn afhankelijk van het thema. Waar nodig wordt een beroep gedaan op externe expertise.

 

Cultuurdiensten

Hieronder vind je de links naar de cultuurdiensten van de deelnemende kustgemeenten:

 

Cultuurdienst Blankenberge
Cultuurdienst De Haan
Cultuurdienst Bredene
Cultuurdienst Oostende
Cultuurdienst Middelkerke

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram