oostende de haan blankenberge

Vers van de pers: Beeldbank Kusterfgoed

Op 25 juni lanceerden we onze gloednieuwe beeldbank. Surf snel naar www.beeldbankkusterfgoed.be voor een prachtige collectie oude foto’s, prentbriefkaarten, tekeningen en affiches die het rijke verleden van de kust illustreert.

Oude foto’s, prentbriefkaarten, affiches, filmpjes en andere erfgoedobjecten zitten vaak verborgen in gemeentearchieven, collecties van verenigingen of bij privépersonen. Deze beelden geven een unieke inkijk in het leven van alledag: een dagje naar zee tijdens het weekend, hard labeur op de akkers, grote pret tijdens volksfeesten… Kusterfgoed maakt nu samen met haar partners dit rijke verleden van Middelkerke, Oostende, De Haan en Blankenberge digitaal beschikbaar via Beeldbank Kusterfgoed.

Stimulans voor erfgoedverenigingen

Erfgoedverenigingen kunnen trouwens gratis in Beeldbank Kusterfgoed stappen. De verenigingen behouden de rechten op hun beeldmateriaal en bepalen zelf op welke manier, onder welke voorwaarden en wanneer hun beelden online komen. Kusterfgoed zorgt voor het professioneel en veilig beheer van de beelden en voor de technische en administratieve aspecten.

We hopen dat de beeldbank erfgoedverenigingen zal stimuleren om extra in te zetten op de digitalisering en beschrijving van het fragiele beeldmateriaal dat in hun collectie zit.

Speerpunten van nieuwe beeldbank

Kusterfgoed heeft samen met een werkgroep, waarin de archivarissen van de gemeenten Middelkerke, Oostende, De Haan en Blankenberge én PACKED vzw, het expertisecentrum voor digitaal erfgoed, zaten, anderhalf jaar gewerkt aan deze beeldbank. De werkgroep werkte verder op de expertise die de stad Oostende in tien jaar tijd had opgebouwd met de Beeldbank Oostende.

Bij de ontwikkeling van Beeldbank Kusterfgoed werd extra belang gehecht aan erfgoedstandaarden (m.b.t. het metadatamodel, de API, het rechtenbeheer en het beeldbeheersysteem). Dat moet ervoor zorgen dat de gegevens gemakkelijk gedeeld kunnen worden en dat de beeldbank een duurzaam werkinstrument is.

Bovendien zet Kusterfgoed in op een goed rechtenbeleid zodat op een correcte manier zo veel mogelijk beelden ter beschikking kunnen gesteld worden van het publiek. Dat laatste past in de visienota ‘Een Vlaams cultuurbeleid in het digitale tijdperk’ (2017) van de Vlaamse overheid. Concreet betekent dit voor bezoekers dat ze rechtenvrije beelden kunnen downloaden en vrij gebruiken. Bovendien engageren de gemeenten zich ertoe om de komende jaren rechthebbenden op te sporen en zo nog meer beelden beschikbaar en downloadbaar te maken.

Collecties op de beeldbank

Momenteel staan op Beeldbank Kusterfgoed ongeveer 73.000 beelden, maar de beeldbank is nooit af. Archivarissen, archiefmedewerkers en vrijwilligers werken elke dag hard om steeds meer erfgoedbeelden te digitaliseren, te beschrijven en op de beeldbank zichtbaar te maken. Zo vind je op de beeldbank al een unieke reeks affiches uit de Eerste Wereldoorlog uit De Haan en een uitgebreide selectie archieffoto’s van zomerevenement Trammelant, dat dit jaar zijn veertigste editie viert. Over Blankenberge vind je al vierhonderd prentbriefkaarten terug met grotendeels dijk- en strandtaferelen. De komende maanden werkt het archief van Blankenberge in samenwerking met de vrijwilligers van De Benne aan de verdere ontsluiting van prentbriefkaarten over de haven, de binnenstad van Blankenberge en Uitkerke.

Ook Middelkerke levert heel wat inspanningen om haar collectie online toegankelijk te maken. Zo biedt ze de bezoeker een diverse verzameling erfgoedbeelden aan, waaronder meer dan honderd dia’s over de kust, een hele reeks prentbriefkaarten en enkele interessante kustaffiches. Intussen kan je ook in de meer dan 71.000 beelden van de voormalige beeldbank van Oostende snuisteren, die op Beeldbank Kusterfgoed integraal te raadplegen zijn.

Rechtenvrije beelden kun je trouwens gratis in hoge resolutie downloaden.

Beeldbank Kusterfgoed op verplaatsing

In de zomer van 2018 zal de erfgoedcel volop campagne voeren voor Beeldbank Kusterfgoed. Je vindt hen in augustus op verschillende evenementen zoals Trammelant in De Haan (4/8), de Paravangfeesten in Blankenberge (5/8), de Museumnocturne in het Oostendse Stadsmuseum (11/8) en LeffingeLeuren (14-16/9). Houd zeker de website www.beeldbankkusterfgoed.be in het oog voor meer informatie.

Vrijwilligerswerking

Heb je zelf oud beeldmateriaal dat Beeldbank Kusterfgoed zou verrijken? Laad je foto op en Kusterfgoed voegt het beeld na controle toe aan de beeldbank.

Om de beeldbank te doen groeien, stelt Kusterfgoed in de komende maanden een vrijwilligersgroep samen die opgeleid wordt om met de beeldbank aan de slag te gaan. Wie graag als vrijwilliger aan de slag gaat voor Beeldbank Kusterfgoed kan een mailtje sturen naar beeldbank@kusterfgoed.be.

 

Bekijk hier enkele sfeerbeelden van de persconferentie:

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram