oostende de haan blankenberge

Vacature voor projectmedewerker beeldbank Kusterfgoed (AFGEROND)

De erfgoedcel is op zoek naar een projectmedewerker om de werking rond de beeldbank Kusterfgoed mee uit te rollen.
Heb jij een hart voor erfgoed, kan je goed mensen enthousiasmeren en heb je oog voor detail?
Lees dan snel verder!

Situering

De gemeenten Middelkerke, Oostende, de Haan en Blankenberge hebben de krachten gebundeld en werken samen en overkoepelend aan een cultureel erfgoedbeleid. Hiertoe werden onder de noemer ‘Kusterfgoed’ een projectvereniging en een erfgoedcel opgericht.

De projectvereniging sloot met de Vlaamse overheid een cultureel erfgoedconvenant af waardoor ze kan rekenen op voldoende middelen om de werking van de erfgoedcel te garanderen tot 31/12/2020.
De erfgoedcel heeft als opdracht het roerend en immaterieel erfgoed van de vier partnergemeenten in kaart te brengen, te helpen bewaren en bekend te maken bij het publiek. Hiervoor wordt intens samengewerkt met lokale en bovenlokale erfgoedpartners, zowel professionele actoren als vrijwilligers.

De erfgoedcel ging op 1 augustus 2015 van start en bestaat momenteel uit een coördinator en twee deskundigen. Erfgoedcel ‘Kusterfgoed’ is gehuisvest in Oostende, Zandvoordeschorredijkstraat 289A. Momenteel zijn wij op zoek naar een projectmedewerker om ons team te versterken.

Functiebeschrijving

De projectmedewerker staat in voor het initiëren, stimuleren, coördineren en opvolgen van projecten aangaande de beeldbank erfgoedcel Kusterfgoed. Onder leiding van de coördinator neemt de projectmedewerker de rol van medewerker beeldbank binnen de erfgoedcel.

Kerntaken

Opvolging ontwikkeling beeldbank

 • Het mee opvolgen van de ontwikkeling en de realisatie van de beeldbank
 • Het mee opvolgen van nieuwe ontwikkelingen omtrent beeldbanken
 • Het opvolgen van de administratieve taken in functie van de beeldbank
 • De tendensen en ontwikkelingen omtrent de zorg voor en de ontsluiting van cultureel erfgoed op lokaal, provinciaal, Vlaams, internationaal vlak opvolgen via vakliteratuur en specifieke vorming

Sensibilisering beeldbank Kusterfgoed

 • Het opzetten van creatieve communicatie en sensibilisering omtrent de nieuwe beeldbank in samenwerking met de verantwoordelijke communicatie
 • Het opstarten van een lokale dynamiek door mogelijkheden en kansen te detecteren en hierop actief in te spelen

Registratie, vorming en opleiding medewerkers beeldbank

 • Het zelf registreren van collecties en deelcollecties en digitaliseren
 • Het initiëren, begeleiden en ondersteunen van vrijwilligers voor de beeldbank.
 • Het initiëren, begeleiden en ondersteunen van de gemeentelijke medewerkers voor de beeldbank.
 • Het opleiden in gebruik van computer, scannen, fotobewerking en registratie van erfgoedobjecten, verhalen, archieven van de gemeenten en privécollecties.

Uitbouw netwerking beeldbank

 • Aanspreekpunt van de gemeenten, erfgoedspelers en vrijwilligers i.v.m. de inhoudelijke werking van de beeldbank
 • Het uitbouwen van een netwerk van vrijwilligers voor de beeldbank
 • Het stimuleren en uitbouwen van goede samenwerking met de lokale erfgoedactoren
 • Het organiseren van activiteiten m.b.t. de beeldbank
 • Het organiseren van groepsbevorderende activiteiten
 • Het ontwikkelen van voorbeeldprojecten i.f.v. het ontsluiten van het cultureel erfgoed

De projectmedewerker maakt deel uit van de erfgoedcel en werkt samen met:

 • de gemeentelijke archivarissen en cultuurbeleidscoördinatoren
 • de lokale erfgoedactoren (verzamelaars, heemkundige kringen, …) en verenigingen
 • de werkgroep ‘Beeldbank Kusterfgoed’

Profiel

Algemene vereisten

 • een recent bewijs van goed zedelijk gedrag kunnen voorleggen;
 • over burgerlijke en politieke rechten beschikken;
 • lichamelijk geschikt zijn;
 • slagen in de selectieproeven.

Ervaring

 • relevante ervaring is een pluspunt maar niet noodzakelijk
 • brede en aantoonbare interesse voor de erfgoedsector.

Kennis

 • kennis van of voeling met de erfgoedsector en de erfgoedregio;
 • kennis van courante Office-programma’s en internettoepassingen
 • kennis van wetgeving betreffende taakinhoud (de auteurswet, de wet op privacy, …) strekt tot aanbeveling

Competenties

 • zet zich100% in en neemt initiatief;
 • is enthousiast, positief, flexibel en gedreven;
 • toont veel doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheidszin;
 • is stipt in het nakomen van afspraken en werkt taken volledig en tijdig af;
 • werkt klantgericht;
 • kan zowel zelfstandig als in groep goed functioneren;
 • plant acties en projecten, bepaalt objectieven en prioriteiten en past deze aan indien veranderende omstandigheden dit eisen;
 • leeft zich in in denkprocessen van anderen en staat open voor veranderingen;
 • is discreet, collegiaal, respectvol en loyaal tegenover de collega’s van de erfgoedcel, de projectvereniging, de vier partnergemeenten en de erfgoedactoren van het werkingsgebied;
 • neemt verantwoordelijkheid voor de eigen professionele ontwikkeling en neemt deel aan vorming;
 • is creatief en staat open voor experimenteren en improviseren;
 • ziet en signaleert tijdig kansen, opportuniteiten en problemen;
 • formuleert praktische en haalbare oplossingen, bedenkt alternatieven en overweegt voor- en nadelen;
 • kan zowel schriftelijk als mondeling helder, duidelijk en correct communiceren;
 • houdt een samenhangend betoog en past taalgebruik en boodschap aan de doelgroep aan;
 • spoort interessante partnerorganisaties en samenwerkingsverbanden op en bouwt een netwerk uit;
 • zoekt naar mogelijkheden om het netwerk te benutten voor het verkrijgen van informatie, steun, medewerking.

Een uitgebreid overzicht van de competenties kan je hier downloaden.

Specifieke vereisten

 • diplomavereisten: minimum bachelordiploma,
 • rijbewijs B,
 • bereid zijn tot sporadisch avond- en weekendwerk.

Aanbod

 • Een contractuele betrekking voor bepaalde duur van 1 jaar.
 • Verloning vergelijkbaar met gemeentelijke barema’s voor graad B (barema B1-B2).
 • Nuttige anciënniteit (maximum 2 jaar) kan worden opgenomen in de verloning.
 • Mogelijkheid tot het volgen van opleiding en vorming
 • Extralegale voordelen
  • maaltijdcheques van 5€ per werkdag
  • hospitalisatieverzekering
  • vergoeding woonwerkverkeer (fietsvergoeding en/of openbaar vervoer

Streefdatum van indiensttreding: 01/02/2018
Plaats van tewerkstelling: Zandvoordeschorredijkstraat 289A, 8400 Oostende

Selectieprocedure

 • Eerste selectie op basis van cv én gemotiveerd schrijven;
 • Een praktische proef en mondelinge toelichting.

Hoe solliciteren?

Indien u interesse hebt voor deze job, bezorg dan digitaal uw gemotiveerde kandidatuur met cv en de nodige bewijsstukken, waarmee u aantoont dat u voldoet aan bovenstaande voorwaarden, ten laatste op zondag 7 januari 2018 via: info@kusterfgoed.be (ontvangstdatum e-mailbericht geldt als bewijs).

U kunt deze documenten ook per aangetekend schrijven bezorgen aan mevrouw Marleen De Soete voorzitter van de projectvereniging Kusterfgoed, Zandvoordeschorredijkstraat 289A te 8400 Oostende uiterlijk op 7 januari 2018 (postdatum geldt als bewijs).

Indien u vragen heeft over deze vacature: contacteer Johan Declercq, 0472926838 of Johan.Declercq@kusterfgoed.be.

 

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram