oostende de haan blankenberge

Vertel uw verhaal over het landschap in de Oudlandpolder

De Oudlandpolder heeft een landschap dat door de mens is gemaakt. Meer dan 1000 jaar geleden lagen hier slikken en schorren die regelmatig overstroomden. Door dijken te bouwen, slaagden onze voorouders erin om de kustvlakte tegen overstromingen te beschermen.

De Vlaamse Landmaatschappij, een agentschap van de Vlaamse overheid, coördineert het landinrichtingsproject Oudlandpolder, dat een looptijd van minstens 10 jaar zal hebben. U vindt achtergrondinfo op www.vlm.be/nl/projecten/Paginas/Oudlandpolder.aspx.

De komende jaren zult u steeds meer horen en lezen over “de Oudlandpolder”. Dat is het mooie, landelijke gebied waar u woont: het gebied ten noordwesten van Brugge, tussen het Boudewijnkanaal, het kanaal Brugge-Oostende en de Noordzee. De Oudlandpolder heeft een landschap dat door de mens is gemaakt. Meer dan 1000 jaar geleden lagen hier slikken en schorren die regelmatig overstroomden. Door dijken te bouwen, slaagden onze voorouders erin om de kustvlakte tegen overstromingen te beschermen.

Via het landinrichtingsproject Oudlandpolder gaan 20 partners samen werken aan de toekomst van de Oudlandpolder. Denk daarbij bijv. aan

  • extra capaciteit voorzien om water te bergen, zodat de kans op overstromingen verkleint en er meer water ter beschikking is in periodes van droogte;
  • de landbouw ondersteunen bij de omschakeling naar teelten die minder water nodig hebben;
  • de natuur in de polders behouden en verder ontwikkelen;
  • de Oudlandpolder als toeristisch-recreatieve regio in de markt zetten;
  • de dorpskernen aantrekkelijker maken, bijv. door aanleg van buurtparkjes, speelpleintjes, wandelpaden, en door ontharding, beplantingen, …

Uw getuigenis is waardevol!

De Vlaamse Landmaatschappij gaat op zoek naar specifieke plekken, verhalen, anekdotes, verklaringen van veldnamen,… die getuigen van het leven in de Oudlandpolder vroeger en nu. Hoe beleeft u dit mooie plattelandsgebied? Wat hebt u uw ouders of grootouders over de polder horen vertellen? Welke plekken of gebruiken hebt u zien veranderen? Welke landschappen mogen volgens u nooit verloren gaan? Zijn er plaatsen die voor u een speciale betekenis hebben? Kent u legendes of familieverhalen over specifieke plaatsen in de polder?

U kunt helpen op twee manieren:

  • ofwel vult u online de bevraging in voor de zone waar u woont of die u verkiest. U kunt er aan de hand van kaartmateriaal  aangeven wat voor u van belang is in de Oudlandpolder. Ook kinderen kunnen deelnemen. Ze zullen het trouwens fijn vinden om met de digitale pen en de post-its aan de slag te gaan! Extra uitleg vindt u in het luik “Handleiding”.
  • voelt u zich wat onwennig bij online kaarten, pennen en post-its, dan kunt u ons via mail inspireren met uw verhaal, uw kennis of uw mening. Klik de enquête dan eerst even open om de vragen te bekijken, en stuur uw reactie naar elisabeth.vanbesien@vlm.be.

 

De Vlaamse Landmaatschappij verwerkt de informatie die ze ontvangen in een belevingskaart van de Oudlandpolder. Ze vormt een onderdeel van de landschapsbiografie die ze samenstellen en waar u zeker nog zult van horen. De landschapsbiografie wordt een belangrijke basis voor het verdere werk in het landinrichtingsproject Oudlandpolder. Hoe beter ze weten wat de bewoners waardevol vinden in de Oudlandpolder, hoe beter ze die aspecten in de toekomst kunnen behouden en versterken.

Naar de digitale bevraging

Woont u in de omgeving van de Uitkerkse Polder, klik dan op https://miro.com/app/board/uXjVOWSm9Kg=/?invite_link_id=909068102624

Woont u in de omgeving van Lissewege, klik dan op https://miro.com/app/board/uXjVOWQtz4Y=/?invite_link_id=232570849438

Woont u in de omgeving van Zuienkerke, klik dan op https://miro.com/app/board/uXjVOWQzUqQ=/?invite_link_id=605709299869

Woont u in de omgeving van de Meetkerkse Moeren, klik dan op https://miro.com/app/board/uXjVOWQrq5U=/?invite_link_id=474972528692

Woont u in de omgeving van Stalhille, klik dan op https://miro.com/app/board/uXjVOWQ3dCI=/?invite_link_id=479273625986

Woont u in de omgeving van Klemskerke-Vlissegem, klik dan op https://miro.com/app/board/uXjVOWR4FHc=/?invite_link_id=717709159167

U mag ook de bevraging invullen voor verschillende deelgebieden. De bevraging loopt de hele maand februari. Alvast van harte dank voor uw bijdrage aan de toekomst van de Oudlandpolder. U vindt alle info ook hier: https://pers.vlm.be/vlm-sprokkelt-verhalen-uit-de-oudlandpolder.

 

beek slingert tussen weiden

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram