oostende de haan blankenberge

Acht erfgoedspelers krijgen projectsubsidies

In december ontvingen acht erfgoedspelers uit de regio projectsubsidies voor hun erfgoedproject. De deadline voor de volgende subsidieronde is vastgelegd op 31 mei 2019.

Acht erfgoedspelers uit de gemeenten Middelkerke, Oostende, De Haan en Blankenberge dienden een subsidiedossier in. Zes aanvragen werden goedgekeurd, goed voor een totaal subsidiebedrag van 9812,50 euro. Met deze subsidies kunnen verschillende erfgoedspelers met hun erfgoedproject van start gaan:

  • Rollerclub De Zwaantjes gebruikt de verkregen subsidies voor het digitaliseren, digitaal ordenen en herverpakken van het archief van de club.
  • Het Blankenbergse Shantykoor krijgt ondersteuning voor de bouw van een capstan (of ‘kaapstaander’) waarmee de vereniging het immaterieel erfgoed doorgeeft van de techniek van de ankerophaling en het zingen van de liederen dat daarmee gepaard gaat.
  • Het Lettenhof uit Middelkerke ontvangt subsidies voor de uitbouw van een historische demonstratiesmidse op de kinderboerderij.
  • De Haanse heemkring Tussen Noordee en Noordzee zal met de subsidies zijn collectie digitaal registreren en verbeteringen in de bewaartoestand ervan aanbrengen.
  • Dialectkenner Roland Desnerck werkt met de subsidies het derde deel in de trilogie “Muzikaal erfgoed van Oostende, van 1600 tot 1945” uit.
  • Met de ondersteuning van Kusterfgoed wil de maritieme erfgoedvereniging De Korre de ambachten van wol kaarden, wol spinnen en breien opnieuw doen opleven.
  • Vzw De Zwerver gebruikt de projectsubsidies voor het aanpakken van het documentair archief van muziekclub De Zwerver via een meerjarig behoud- en beheerproject.
  • Horizon Educatief krijgt subsidies voor de uitwerking van een Erfgoeddagactiviteit rond het ambacht garnaalkruien.

Kusterfgoed voorziet elk jaar een budget voor projectsubsidies om de initiatieven van lokale erfgoedspelers financieel te ondersteunen. De volgende deadline voor het aanvragen van projectsubsidies valt op 31 mei voor projecten die ten vroegste van start gaan begin begin juli 2019.

Denk je dat jouw erfgoedproject voor subsidies in aanmerking komt? Neem het subsidiereglement door en vul het aanvraagformulier in. Je vindt alles op onze website! Wij helpen je graag met je aanvraag via info@kusterfgoed.be of 059 270 770.

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram