oostende de haan blankenberge
Roland Desnerck Oostende

Roland Desnerck

'de dialectkenner van Oostende'

Roland Desnerck werd – met de helm – geboren te Oostende op 13 juli 1938. Zowel zijn overgrootvader als grootvader waren van Het Negerdorp en later van Het Hazegras. Vader Gaston werd geboren in het sluismeestershuis bij de “Téttebrugge”. Moeder Margriet bewoonde het “Hospitolkwartier”. Zijn echtgenote Marie-Jeanne Clement sleet haar jeugd in het Westerkwartier en op De Konterdam en stamt uit een Mariakerkse koetsiersfamilie. Hijzelf was een jongen van de wijken Hospitaal en Blauw Kasteel.

Hij heeft steeds interesse gehad voor het verschijnsel taal en voor heemkunde. Vandaar zijn levenwerk “Het Oostends Woordenboek”, dat nu al vier drukken gekend heeft. Op 15-jarige leeftijd was hij geestdriftig begonnen met dit werk dat zijn verdere leven zou beheersen.

Zijn eerste werkje, “Er drukt een geheim op Ameland”, verscheen in 1955 als feuilleton in “Het Kustblad” en nadien in boekvorm. In 1960 werd hij leraar Moraal in Heule bij Kortrijk en in 1971 leraar Nederlands in De Stad aan Zee. Dan volgden de jaren van drie vertalingen van Kuifjes-albums in het Oostendse dialect die een overdonderend succes gekend hebben.

Ondertussen had hij vele jaren gewerkt aan het Woordenboek Nederlands-Oostends dat in 2011 van de persen gekomen is. Het is het eerste dialectwoordenboek in het Nederlandse taalgebied dat van het Nederlands vertrekt. In juni 2014 verscheen “Grenzeloos Oostends”, een zoektocht naar de oorsprong van vele te Oostende gebruikte woorden. In zijn laatste werk, “80 Oostendse spookverhalen en wondervertellingen” brengt hij oude volksvertellingen uit de volksmond opgetekend of uit oude bescheiden opgediept.

Roland Desnerck kreeg voor zijn inzet en werk verschillende prijzen, waaronder Het Gulden Spoor (jaren 90) en de Gouden Mathille van de Oostendse Persclub (2007). In 2010 werd hij gevierd door De Vereniging van West-Vlaamse Schrijvers en het Oostendse Stadsbestuur; een boekje over het leven en het werk van Roland Desnerck was samengesteld door Jooris Van Hulle.

Van dezelfde auteur:

 • 1955 Er drukt een geheim op Ameland
 • 1972 Oostends Woordenboek, eerste druk
 • 1974 Vlaamse Visserij, De havens (samen met vader Gaston)
 • 1976 Vlaamse Visserij, De vaartuigen (samen met vader Gaston)
 • 1980 Oostends Woordenboek, tweede druk
 • 1987 De Oostendse Visserij
 • 1988 Oostende Binnenste Buiten (samen met F. Vandenbussche)
 • 1988 Oostends Woordenboek, derde druk
 • 1988 Poster met 112 Oostendse Uitdrukkingen (samen met Daubi)
 • 1990 Twee Bokalen
 • 1995 Wablief (samen met Marie-Jeanne Clement)
 • 2000 CD “De Rulders” (oude Oostendse liedjes)
 • 2006 Oostends Woordenboek, vierde druk
 • 2007 Kuifje in het Oostends “Et doenker éjland”
 • 2009 Kuifje in het Oostends “Et radsel van den ainhoorn”
 • 2009 Kuifje in het Oostends “De sjhat van sjhétterrooje Rackham”
 • 2011 Poster met 112 Oostendse Uitdrukkingen, herdruk
 • 2011 Woordenboek Nederlands – Oostends
 • 2012 Ostêns voe begunners én angespoelde (samen met R. Van Elslander en F. Vandenbussche)
 • 2014 Grenzeloos Oostends
 • 2014 80 Oostendse Spookverhalen en Wondervertellingen
 • 2018-2019 Muzikaal Erfgoed van Oostende, een trilogie

Roland Desnerck kreeg ondersteuning van Kusterfgoed voor de uitgave van het tweede en derde deel van zijn driedelige werk ‘Muzikaal erfgoed van Oostende, van 1600 tot 1945’ door middel van projectsubsidies.


Roland Desnerck
Rogierlaan 25
8400 Oostende

roland.desnerck@telenet.be

Terug naar het overzicht
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram