oostende de haan blankenberge

Vraag vóór 31 mei projectsubsidies aan

Kusterfgoed voorziet elk jaar een budget voor projectsubsidies om de initiatieven van lokale erfgoedspelers financieel te ondersteunen. De volgende indienperiode eindigt op 31 mei.

Zet je vereniging zich in voor de bewaring van historische postkaarten? Is jouw vereniging dringend toe aan een digitale inventarisatie van de collectie? Wil je een tentoonstelling of een publicatie maken over een typisch kustgebonden erfgoedthema? Kusterfgoed geeft twee keer per jaar financiële steun aan erfgoedprojecten in het werkingsgebied van de erfgoedcel. Je kunt tot 1250 euro krijgen.

WELKE PROJECTEN?
 • Culturele erfgoedprojecten: tentoonstelling, eenmalige publicatie, educatief project…
 • Behoud en beheerprojecten: restauratie, conservatie, inventarisatie, registratie…
BELANGRIJKSTE VOORWAARDEN?
 • De aanvragende organisatie, vereniging of privépersoon komt uit Middelkerke, Oostende, De Haan of Blankenberge.
 • Het project heeft geen winstoogmerk.
 • Je kunt maximaal € 1250 euro aanvragen, je dient minimum 15 procent van het gevraagde subsidiebedrag zelf inbrengen.
STAPPENPLAN
  • 1. Neem subsidiereglement en formulieren door
  • 2. Brainstorm met Kusterfgoed (maak een afspraak)
  • 3. Stel het dossier op met de hulp van Kusterfgoed
  • 4. Dien het dossier in tegen 31 mei 2019
  • 5. Beoordeling door jury en de raad van bestuur
  • 6. Uitbetaling in 2 schijven
  • 7. Evaluatiedossier

Meer info over de projectsubsidies van Kusterfgoed

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram