oostende de haan blankenberge
Beleidsplanning Beleid

Beleidsplanning

In december 2020 eindigt de huidige beleidsperiode van Kusterfgoed. Kusterfgoed bereidt zich voor op de aanvraag voor een nieuwe cultureel-erfgoedconvenant (2021-2026).

Beleidsplanningsproces

Het beleidsplanningsproces omvat in grote lijnen de volgende fasen:

  • Het formuleren van de missie en visie van Kusterfgoed;
  • De omgevingsanalyse waarbij tijdens verschillende inspraakmomenten erfgoedliefhebbers- en verenigingen de kans kregen om na te denken over de voorbije werking van Kusterfgoed en thema’s/doelstellingen waar de erfgoedcel in de toekomst op moet inzetten;
  • De vertaling van de SWOT-analyse naar beleidsopties;
  • Het formuleren van de doelstellingen en de indicatoren;
  • De opmaak van een meerjarenplanning en een begroting;
  • Indienen van het dossier (april 2020).

Toekomst erfgoedcellen

Naar aanleiding van de Vlaamse verkiezingen maakte we samen met  de andere erfgoedcellen en FARO een round up van meer dan twee decennia erfgoedcellen. Om je inzicht te bieden in wie de erfgoedcellen zijn, wat we doen, waar en hoe we het verschil maken. En, ten slotte: om je duidelijk te maken wat onze noden zijn. Je krijgt een haarscherp beeld met de overzichtelijke stafkaart die 22 inspirerende projecten bevat, een voor elke erfgoedcel.

Daarbij kijken we ook vooruit naar de komende subsidieronde. En nodigen de Vlaamse overheid vriendelijk, maar beslist uit om in onze werking en bereik te investeren.

Lees hier de infofolder.

Het beleidsplan 2021-2026

In het voorjaar van 2020 wordt de laatste hand gelegd aan het beleidsplan. Hierin komen onderstaande prioritaire werkingslijnen aan bod.

In kaart brengen

Veel (zw)erfgoed is verborgen en niet gekend. Kusterfgoed werkt aan de registratie van erfgoedcollecties en de inventarisatie van tradities en gebruiken. Hiervoor werken we nauw samen met vrijwilligers, als verlengde van ons team en de lokale ambassadeurs van het culturele erfgoed. We maken prioritair werk van ‘bedreigd erfgoed of erfgoed dat onder druk staat’, zoals religieus erfgoed of verdwijnende gebruiken.

Ondersteunen

Via een duidelijk en transparant ondersteuningsaanbod wil de erfgoedcel vrijwillige en professionele erfgoedliefhebbers ondersteunen bij hun erfgoedprojecten en de zorg voor hun erfgoed. De erfgoedcel biedt advies, vormingen, begeleidingstrajecten, logistieke ondersteuning en een hernieuwde financiële ondersteuningsinstrumenten aan.

Samenwerken

Samenwerking is onontbeerlijk voor onze eigen projecten en voor de uitbouw van een cultureel-erfgoednetwerk. We zoeken samenwerking met lokale cultureel-erfgoedactoren, kustbewoners, andere kustgemeenten, organisaties die actief zijn in de regio, bovenlokale en Vlaamse organisaties. We brengen erfgoedliefhebbers ook samen om te werken aan een sterk erfgoednetwerk. Samen met al deze partners zullen we de doelstellingen van dit beleidsplan realiseren. Nieuw in deze beleidsperiode zijn de inspanningen om samen met buurtbewoners, jongeren en ouderen het erfgoed aan de kust te ontdekken.

Bekendmaken

Kusterfgoed zorgt ervoor dat het werk achter de schermen ontsloten wordt, zodat het cultureel erfgoed aan de kust zichtbaar wordt voor een breed publiek. We hanteren een integrale visie op publieksontsluiting, die we nooit los zien van een kwaliteitsvol registratie-, onderzoeks- of zorgtraject. De zomerprojecten en de beeldbank zijn hiervan perfecte voorbeelden.

Vanaf dit najaar, kan je hier het volledige beleidsplan vinden.


IN HET KORT

Doel: Beleidsplanning
Projectcoördinator: erfgoedcel Kusterfgoed
Projectpartners: lokale partners
Periode: januari 2019 – april 2020
Meer info? info@kusterfgoed.be

Terug
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram