oostende de haan blankenberge

Groen licht voor bovenlokaal cultuurproject ‘Erfgoedklassen’

Vorig jaar werd de projectaanvraag voor 'Erfgoedklassen: een methodiek voor een nieuw soort samenwerking tussen erfgoed en onderwijs in West-Vlaanderen' ingediend vanuit een samenwerking tussen ETWIE, het expertisecentrum onderwijsinnovatie van hogeschool VIVES en een brede stuurgroep van onderwijs- en erfgoedpartners waaronder Kusterfgoed.

Met dit project willen we op een vernieuwende manier erfgoed en onderwijs verbinden. Er zal een samenwerking opgezet worden tussen negen 9 duo’s van een lagere school + een lokale erfgoedspeler. De bedoeling is dat de klassen het klaslokaal verlaten om in een authentieke erfgoedcontext zelf aan de slag te gaan. De scholen en erfgoedspelers zullen heel actief ondersteund worden in een meerdaags traject. Het worden leermomenten vol praktijkgerichte activiteiten gekoppeld aan het leerplan. Er zal veel aandacht zijn voor cultuureducatie en het grote potentieel van technisch-industrieel erfgoed voor STEM-onderwijs.

De sterke pedagogische ondersteuning die het project voorziet voor elk duo is er op gericht om de erfgoedspelers kwalitatief vooruit te helpen om hun educatief potentieel te ontsluiten voor en naar scholen. Een eerste resultaat zal dus 9 gevulde programma’s zijn van 5 halve dagen bij erfgoedspelers, getest door 14 klassen (5 duo’s in het eerste schooljaar plus 9 duo’s in het tweede schooljaar).

Maar misschien nog belangrijker: op basis van deze 9 testcases van ‘Erfgoedklassen’, wordt een onderwijsmethodiek uitgewerkt. Dit komt dus tegemoet aan de vraag van de erfgoedsector om meer samen te werken met onderwijs. Tegelijk zal deze methodiek de scholen en leerkrachten vooruit zal helpen, vooral wat moeilijker te bereiken leerdoelen betreft. Via de samenwerking met deze erfgoedspelers zal authentiek didactisch materiaal gekoppeld worden aan actiegerichte leermomenten die in een klassikale context niet beschikbaar of mogelijk zijn.

Deze methodiek wordt nadien geïntegreerd in de lerarenopleiding lager onderwijs van VIVES en zal gebruikt worden als basis om ook in andere provincies en met andere duo’s aan de slag te gaan.

Erfgoedklassen schiet binnenkort uit de startblokken, meer nieuws volgt!

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram