oostende de haan blankenberge

Cursusreeks ‘Aan de slag met archief en documentatie’

Dit voorjaar organiseert Heemkunde Vlaanderen ism de erfgoedcel in Oostende de vormingsreeks ‘Aan de slag met archief en documentatie. Cursusreeks over archief- en documentatiebeheer voor de lokale erfgoedhouder’.

De cursus is er voor iedereen met een collectie lokaal erfgoed (lokale musea, documentatiecentra, heemkringen of andere erfgoedverenigingen, particulieren met erfgoedcollecties…). Geïnteresseerden kunnen inschrijven voor de volledige lessenreeks, of voor één of meerdere lessen, via de site van Heemkunde Vlaanderen

Inhoud cursus

Cursus 1: Collectiebeheer

Spreker: Dirk Van Duyse (Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience)

Wie archief of documentatie bezit, beseft wellicht dat daarin veel tijd en energie geïnvesteerd wordt. Een efficiënt beheer ervan kan je veel vooruit helpen. Hoe maak je een catalogus van je bibliotheek? Wat doe je met een schenking? Waar moet je rekening mee houden als de collectie opengesteld wordt voor het publiek? Aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden helpen we je op weg naar een degelijk beheer van je collectie.

Cursus 2: Inleiding tot beheer en ontsluiting van archief

Spreker: Hendrik Vandeginste (Heemkunde Vlaanderen)

In deze les wordt dieper ingegaan op het specifieke karakter van archief in de collectie. Zo leer je er wat het verschil is tussen archief en documentatie. Je krijgt er ook uitleg over hoe je aan een inventaris begint, wat het verschil is met een verzamelbeschrijving en hoe je onderzoekers de weg naar jouw archief of collectie toont via Archiefbank Vlaanderen.

Cursus 3: Duurzaam digitaliseren. Principes en strategieën

Sprekers: Bert Lemmens en Rony Vissers (Packed Expertisecentrum Digitaal Erfgoed)

Heel wat erfgoedverenigingen en erfgoedvrijwilligers zijn geïnteresseerd in het digitaliseren en online publiceren van hun documentaire collectie. Maar hoe begin je daaraan? Er wordt een beknopte introductie gegeven in hoe je je documenten het best kunt organiseren en digitaliseren. Vervolgens zien we ook hoe je de digitale bestanden kunt archiveren en ontsluiten. Hierbij komt ook de technische kant aan bod. Een basiskennis in het gebruik van een computer is vereist.

Cursus 4: Duurzaam digitaliseren. Praktijk

Sprekers: Bert Lemmens en Rony Vissers (Packed Expertisecentrum Digitaal Erfgoed)

Op het einde van cursus 3 krijg je de opdracht om te bekijken hoe je de opgedane kennis in de eigen praktijk kunt toepassen en concrete vragen / probleemstellingen specifiek voor jouw context op te lijsten. Door interactie met de deelnemers pogen we in deze sessie oplossingen te formuleren die aansluiten bij de eigen praktijk. Om de interactie te bewaken, is deze cursus beperkt in aantal organisaties en aantal deelnemers. Een basiskennis in het gebruik van een computer is vereist.

Cursus 5: Bewaring van archief en documentatie

Sprekers: Jürgen Vanhoutte (FARO) en Wouter Lammens (provincie West-Vlaanderen)

Als erfgoedhouder probeer je een collectie zo goed en zo lang mogelijk te bewaren. Jammer genoeg zijn er heel wat factoren die schade kunnen berokkenen. Denk maar aan vocht, insecten, schimmels, wateroverlast of brand. Bovendien zijn sommige materialen van zichzelf onstabiel en verouderen snel. Hoe beperk je zoveel mogelijk het risico op schade aan je collectie? Hoe pas je richtlijnen over bewaring van papier, foto’s en films toe in de alledaagse praktijk, waar de centen beperkt zijn? En wat doe je als je toch problemen tegenkomt?

Cursus 6: Wetgeving en subsidieregeling

Sprekers: Hendrik Vandeginste en Nele Provoost (Heemkunde Vlaanderen)

De juridische kant van het archiefbeheer is voor vele erfgoedvrijwilligers een grote onbekende. Over archieven en documentatie bestaat een web aan wettelijke regels en specifieke reglementen. Steeds vaker heeft men het over selectie. Maar welke documenten mag of moet je (niet) bijhouden? In deze cursus is er ook aandacht voor subsidieregelingen en mogelijke subsidie-kanalen met concrete tips over het aanvragen van subsidies.

Voor wie is de cursus?

De cursus is er voor iedereen met een collectie lokaal erfgoed (lokale musea, lokale documentatiecentra, heemkringen of andere erfgoedverenigingen, particulieren met erfgoedcollecties).

Data en locatie

De cursusreeks wordt georganiseerd in het Documentatiecentrum voor Familiegeschiedenis van Familiekunde Vlaanderen, regio Oostende, Kanunnik Dr. Louis Colensstraat 6, 8400 Oostende. De cursussen vinden plaats van 18u30 tot 21u30.

Voor cursus 4 wordt de groep gesplitst in twee gelijke delen. ‘s Avonds is de sessie op de gewone uren van 18u30 tot 21u30. In de namiddag is er een sessie van 14u tot 17u. Deelnemers dienen een keuze te maken. Bij voorkeur kiezen deelnemers van dezelfde organisatie voor dezelfde sessie.

Voor cursus 4 is deelname aan cursus 3 verplicht.

  • Cursus 1: maandag 7 maart 2016
  • Cursus 2: maandag 14 maart 2016
  • Cursus 3: maandag 21 maart 2016
  • Cursus 4: maandag 11 april 2016
  • Cursus 5: maandag 18 april 2016
  • Cursus 6: maandag 25 april 2016

Inschrijven

Deelnemen kost 8 euro per cursus of 25 euro voor de volledige reeks. Inschrijven is verplicht en kan via http://vorming.heemkunde-vlaanderen.be. Het inschrijvingsgeld moet worden overgeschreven op IBAN BE79 0682 2185 9033 BIC: GKCCBEBB met als vermelding ‘cursus archief en documentatie + naam deelnemer’. Bij het inschrijvingsgeld hoort cursusmate-riaal en een drankje. Wie voor de volledige reeks inschrijft, krijgt ook de publicatie ‘Aan de slag met archief en documentatie. Handleiding voor de lokale erfgoedhouder’.

Voor meer informatie kan je terecht bij Hendrik Vandeginste via hendrik.vandeginste@heemkunde-vlaanderen.be of op 015/20.51.74.

Deze vormingsreeks kwam tot stand door de samenwerking van Erfgoedcel Kusterfgoed en Heemkunde Vlaanderen en vindt plaats in opvolging van het project Pro Memorie.

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram