oostende de haan blankenberge
Molen
Werkgroep Groenhagemolen Leffinge

Werkgroep Groenhagemolen

‘Streven naar het opnieuw maalvaardig maken van de Groenhagemolen’

De site van de Groenhagemolen in Leffinge, ook wel molen Rommel genoemd, is een ondertussen zeldzaam geworden combinatie van een gedeeltelijk bewaarde windmolen uit 1871 en een door een dieselmotor aangedreven maalderij gebouwd in 1929. De gebouwen hebben de allure van een tijdscapsule. Tot en met de pet van de molenaar werd bewaard.

Nadat de laatste molenaar-eigenaar overleed, kocht de gemeente Middelkerke in 2011 het geheel aan. Bedoeling was om de maalderij opnieuw maalvaardig te maken en open te stellen voor het publiek. Er werden een aantal instandhoudingswerken uitgevoerd. Een studiebureau werd aangesteld om de restauratie voor te bereiden.

Ondertussen engageerden een aantal geïnteresseerden zich in een feitelijke vereniging. Die realiseert in de mate van het mogelijke nu reeds een werking rond de molensite. Omdat onbekend onbemind maakt – en de Groenhagesite wel wat liefde kon gebruiken – organiseerden de vrijwilligers in 2015 twee opendeurdagen. De bezoekers en buurtbewoners maakten duidelijk dat de toekomst van de molen velen ter harte gaat.

Deze positieve reacties zijn een motivatie om de ingeslagen weg verder te zetten. Met de steun van de gemeente Middelkerke wordt nu nagegaan hoe alvast de oude dieselmotor in de loop van 2016 opnieuw aan de praat kan worden gekregen. Op lange termijn is het de bedoeling dat de leden van de vereniging instaan voor het bedienen van de maalinstallatie. Maar dat is nog verre toekomstmuziek…

In 2017 kreeg de werkgroep Groenhagenmolen projectsubsidies van Kusterfgoed voor de restauratie van een boerenmolen en de organisatie van drie opendeurdagen waarbij de molen aan het publiek werd getoond.

De werkgroep vindt het belangrijk om de molen en de maalderij niet louter als een industrieel-archeologische objecten te beschouwen maar ze in te bedden in de ruimere rurale geschiedenis van het dorp Leffinge en de regio. Vandaar dat de werkgroep hoopt in de toekomst ook werk te maken van het verzamelen van historische documentatie en getuigenissen over de molen en de mensen die er woonden en werkten. Ook de agrarische geschiedenis en deze van de ambachten worden hierin meegenomen, voor zover ze een link hebben met het dorp of de molen.

Om deze doelstellingen te kunnen waarmaken, rekent de werkgroep er op te kunnen samenwerken met andere verenigingen en individuele geïnteresseerden.

Eind 2017 plaatste de werkgroep een mooie website online waarop je meer informatie vindt over de molensite, de werkgroep en hun activiteiten.


Werkgroep Groenhagemolen
Geert Galle (voorzitter)
Leffingestraat 39b
8432 Leffinge (Middelkerke)
website

0497 133 500
geert.galle@live.be

Terug naar het overzicht
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram