oostende de haan blankenberge

Oostendse heemkringen zetten oorlogsaffiches in de kijker

De Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Plate en heemkring 't Schorre Steene bundelden hun oorlogsaffiches in een publicatie, in samenwerking met de stad Oostende. Beide publicaties zijn te koop na het slotevent van ‘De Groote Oorlog’ in CC De Grote Post op 10 november.

Het geschiedkundig belang van de oorlogsaffiches is zeer groot. De affiches en de geschreven berichten waren immers het belangrijkste en enigste communicatiemiddel tussen de diverse overheden en de bevolking in het door de Duitse troepen bezette gebied.

Alle aspecten van het dagelijks leven kwamen op de affiches aan bod. Zo leren de affiches ons iets over de voedselvoorziening in brede zin, de regeling van de markt, opeisingen, terdoodveroordelingen, mededelingen over militaire verrichtingen, maatregelen tegen besmettelijke ziekten, samenscholingsverbod, hondsdolheid…

Zowel de affiches uit de collectie van heemkring ’t Schorre Steene als die uit de collectie van De Plate werden in samenwerking met de dienst Cultuur van de Stad Oostende gedigitaliseerd en uitgegeven. Beide publicaties worden te koop aangeboden na het slotevent van ‘De Groote Oorlog’ in CC De Grote Post op 10 november (rond 23.00 uur).

Tekstaffiches uit Stene – Heemkring ’t Schorre Steene

Met projectsubsidies van Kusterfgoed hield heemkring ’t Schorre Steene begin oktober een tentoonstelling over tekstaffiches uit de Eerste Wereldoorlog uit Stene. De affiches en geschreven berichten werden bovendien gebundeld in een publicatie, voorzien van de nodige duiding. Het boek werd samengesteld door Daniel Deschacht en wordt in eigen beheer uitgegeven door de Heemkring ’t Schorre Steene.

Meer info? Contacteer Daniel Deschacht.

Oostendse tekstaffiches – Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Plate

Ook de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Plate ging met de tekstaffiches uit hun collectie aan de slag. De tekstaffiches werden gerestaureerd door restauratieatelier Dumarey en gedigitaliseerd door de heemkring. Het resultaat is gebundeld in boekvorm door Freddy Hubrechtsen en Nadia Stubbe in samenwerking met de dienst Cultuur en uitgegeven door de stad Oostende.

Meer info? Contacteer De Plate.
Kostprijs: € 10.00 euro

Herkomst foto: De Plate.

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram