oostende de haan blankenberge
Zeewijding
Zeezegeningen Registratie en ontsluiting

Zeezegeningen

Het project Zeezegeningen wil de overdracht van deze kostbare traditie onder druk verzekeren.

Met de zeezegeningen wordt van oudsher om bescherming gevraagd voor wie zich op zee begeeft; tijdens vissersmissen herdenkt men vissers die hun graf op zee vonden. Tot op vandaag vormt dat de kern waar alle vieringen aan de kust op geënt zijn.

Zo divers als de mensen zijn die instaan voor de organisatie van de zeezegeningen en vissersmissen, zo verschillend zijn ook de vieringen zelf. Van eeuwenoude tradities tot recent opgestarte evenementen, met of zonder processie vooraf of optocht nadien, onder grote publieke belangstelling of juist in besloten kring: tussen februari en november krijgen de zeezegeningen en vissersmissen aan de Belgische kust op de meest uiteenlopende manieren vorm. En dat is net goed, want die rijkdom aan verscheidenheid maakt de vieringen des te boeiender. Daartegenover staat dat ene element dat alle zeezegeningen en vissersmissen onderling zo sterk verbindt: hun hechte band met de vissersgemeenschap.

Momenteel zijn er aan de Belgische kust nog 19 zeezegeningen en vissersmissen. Door hun lange geschiedenis zijn ze een waardevol onderdeel van het kusterfgoed. De betekenis van deze rituelen is echter steeds minder goed gekend en het is niet altijd even vanzelfsprekend om mensen te vinden die zich actief willen engageren in de voorbereidingen.

LECA (nu: Histories) startte daarom in 2015 een traject op rond zeezegeningen en vissersmissen in samenwerking met het Bisdom Brugge, Maria door Vlaanderen Gedragen, erfgoedcel Brugge en erfgoedcel Kusterfgoed. Het traject bestond uit verschillende luiken:

1. Informatieverzameling en publicatie ‘Woelig Water’ (2016)

De geschiedenis van de zeezegeningen is onderbelicht, onder andere door de versnippering van de gegevens. De projectpartners sporen op wie informatie over zeezegeningen bezit. Via de methode van de mondelinge geschiedenis onderzocht LECA de betekenis en beleving van de verschillende aspecten van de zeezegeningen.

De resultaten van de zoektocht naar informatie werden verzameld in het krantje Woelig Water dat tijdens het zeezegeningenseizoen van 2016 gratis verkrijgbaar was. De klemtoon ligt op de hedendaagse betekenis en beleving. Je kan het krantje nog steeds gratis bestellen bij de erfgoedcel via dit formulier of een digitale versie downloaden.

2. Museum voor één dag (2016)

Kusterfgoed installeerde in 2016 op elke zeezegening in haar werkingsgebied een ‘Museum voor één dag’. In het museum vond je een kleine tentoonstelling over de zeezegeningen en vissermissen aan de Belgische kust. De bezoekers werden in het museum aangespoord om de overdracht van de zeezegeningen te verzekeren door de erfgoedcel te vertellen wat dit ritueel voor hen betekende.

Wil je de informatiepanelen en filmpjes van ons museum over zeezegeningen graag uitlenen? Stuur ons een mailtje!

3. Jaarlijkse kalender (2017-…)

De komende jaren blijft Kusterfgoed zich inzetten voor de traditie van de zeezegeningen.

  • Bekijk hier de kalender die alle zeezegeningen en vissersmissen uit 2017 bundelt.
  • Bekijk hier de kalender die alle zeezegeningen en vissersmissen uit 2018 bundelt.
  • Bekijk hier de kalender die alle zeezegeningen en vissersmissen uit 2019 bundelt.

In het kort

Doel: Registratie en ontsluiting van immaterieel erfgoed
Projectcoördinator: LECA vzw
Projectpartners: LECA, parochiale comités, gemeentelijke diensten, Maria door Vlaanderen Gedragen, Bisdom Brugge, KADOC, Erfgoedcel Brugge, Erfgoedcel Kusterfgoed, privépersonen
Periode: 2015-2017
Meer info? info@kusterfgoed.be

Terug
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram