oostende de haan blankenberge

Hier vind je alle info over de paralelle sessies die je kan volgen op het Erfgoedcafé.

1/ Van foto tot beeldbank (om 14:30 en om 17:30)

Wil je weten welke weg een fysieke foto aflegt voor ze aan de beeldbank van Kusterfgoed wordt toegevoegd? Simon Vosters, archivaris van Middelkerke, geeft je een kijk achter de schermen van het archief en vertelt je alles over hoe beelden te bewaren en het digitaliseringsproces aan te pakken. Hij demonstreert ook hoe ze beelden optimaliseren voor publicatie.

2/ De schoonheid van een gebouw in een flits (om 14:30)

Sinds 5 jaar leggen een groep Oostendse fotografen architecturale pareltjes vast die om welke reden dan ook verdwijnen uit het straatbeeld of grote restauraties ondergaan. Wanneer de fotografen diep in de blessures van die gebouwen kruipen, dan komt de ene al dichter dan de ander bij de fascinerende urbex-fotografie. Dat wil zeggen: zoeken naar vorm, licht, perspectief, de perfecte flits om de laatste zuchtjes zelfstandigheid van die gebouwen vast te leggen. 

Je krijgt een overzicht van de projecten van de groep, een presentatie van een selectie foto’s en hun toekomstplannen.

3/ Wandeling: van InnovOcean naar de Lange Nelle (om 14:30 en om 16:00)

Het Oostendse masterplan rond de oosteroever tovert het oude industriële havengebied om tot een volwaardige nieuwe stadswijk. Tijdens de wandeling ontdek je oneindig veel troeven van deze buurt: het visserijdok met de aanvoer van verse Noordzeevis, het statige fort Napoleon, de zware Atlantikwallbunkers, frisse streetart wind, de pionier van de windmolenparken C-Power en een trendy nieuwe stadswijk… Dirk Verstraete van Gidsenkring Lange Nelle toont je de weg.

4/ Wandeling: maak kennis met de Vuurtorenwijk, ofte OPEX (om 14:30 en om 16:00)

Op weg naar de Vuurtorenwijk leer je meer over de bijzondere geschiedenis van de begin 20ste-eeuwse wijk, die sinds de jaren ’80 een nieuw elan kreeg.

Deze wijk valt buiten de stad Oostende en is dus een buitenbeentje. De Koninklijke Baan en de tramverbinding snijden de wijk middendoor. Het ontstaan van de Opex was een moeilijke bevalling, maar de wijk heeft sinds de jaren 80 een nieuw elan gekregen. Maar de bakermat van de wijk is er nog steeds. In een korte wandeling bezoeken we de wijk en lichten we de geschiedenis ervan toe.

5/ Tot elke prijs – een vergeten vissersgeschiedenis (om 14:30 en om 17:30)

De vissersopstand van 23 en 24 augustus 1887 is een zwarte bladzijde uit de Oostendse Visserijgeschiedenis.  Vijf doden en acht zwaar gewonden, de bloedige tol van twee dagenverzet. Vissers leefden in extreme armoede en honger, analfabetisme en hokken met kroostrijke gezinnen in 1 of 2 kamers waren toen courant. De vissers, de uitbuiting moe, eisten erkenning, betere verloning en huisvesting.

Doris Klausing vertelt over de aanloop, de opstand en de consequenties. Giedo Vanhoecke zingt liederen over de opstand en beelden loodsen ons naar het Oostende van toen.

6/ Waarom lokaal erfgoed ontsluiten via Wikipedia loont (om 16:00)

Met Iedereen Wiki zet Erfgoedcel Pajottenland en Zennevallei in op het ontsluiten van het lokale erfgoed via de online encyclopedie Wikipedia. Coördinator Hilke Arijs legt uit wat de mogelijkheden zijn van dit platform a.d.h.v. inspirerende praktijkvoorbeelden uit de eigen regio.

7/ De controle van toeristen en migranten in de 19de eeuw (om 16:00)

Tijdens de 19de eeuw bloeide het Belgische kusttoerisme. Vooral Blankenberge en Oostende lokten veel buitenlandse toeristen, alsook buitenlandse seizoenarbeiders om hen te bedienen. Hoe vrij mochten deze migranten en toeristen zich in België begeven en verblijven? Hoe volgde de toenmalige vreemdelingenpolitie toeristen en migranten op? Torsten Feys – historicus bij het VLIZ – vertelt er je alles over.

8/ Het VLIZ en haar bibliotheek (om 16:00 en 17:30)

Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) begon vooral als marien biologisch instituut, maar is intussen uitgegroeid tot een zeewetenschappelijk instituut in de breedste zin van het woord. De bibliotheek speelt daarin een ondersteunende rol en zet sterk in op hiaten in het Vlaamse onderzoekslandschap. Maritiem erfgoed en onze maritieme geschiedenis maken daar belangrijke onderdelen van uit. Bibliothecaris Fons Verheyde vertelt je er in een interactieve sessie alles over.

9/ Werken met Canva (om 17:30)

Canva is een eenvoudig online ontwerpprogramma met tal van mogelijkheden. De basisversie van dit programma is bovendien gratis. Onder leiding van Avansa Oostende-Westhoek krijg je een demo van hoe je het moet gebruiken. 

10/ Tsjoolen langs ’t strange (om 17:30)

Lucas Vandenbussche stapt in de laarzen van ‘strangedrifter’ André Borny. De monoloog werd gedeeltelijk gefilmd in het boerderijtje waar André woonde en op het strand waar hij dagelijks te vinden was. Lucas baseerde zich op eerder afgenomen interviews (van Katrien Vervaele), maar maakte hiervan een persoonlijke, gedramatiseerde interpretatie.

 

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram