oostende de haan blankenberge

Erfgoedcellen: Essentieel voor de toekomst van het culturele erfgoed

Erfgoedcellen, gangmakers voor cultureel erfgoed versterken, verbinden, vernieuwen en vertrouwen het culturele erfgoed in Vlaanderen.

211 lokale besturen, goed voor ruim 6,2 miljoen inwoners en een enorme rijkdom en diversiteit aan cultureel erfgoed. Ziehier het werkterrein van de 27 erfgoedcellen in Vlaanderen en Brussel.

Wat maakt een erfgoedcel zo bijzonder?

Cultureel erfgoed is overal. Bij musea, erfgoedbibliotheken en archieven, maar ook bij honderden lokale erfgoedverenigingen en heemkringen.  Om nog maar te zwijgen over de talloze rituelen, tradities, stoeten, … die Vlaanderen en Brussel rijk zijn. We zijn lokaal ingebed, maar werken binnen een Vlaams beleidskader. Een werkwijze met vier V’s:

Versterken

Elke erfgoedcel bestaat uit een compact team dat werkt voor een bepaalde regio of stad en met expertise in alle aspecten van de cultureel-erfgoedwerking. Denk maar aan erfgoedzorg, educatie en participatie. Door onze expertise bieden we hulp op maat aan: We adviseren, bieden praktische ondersteuning en begeleiden ook projecten. Met andere woorden, we geven erfgoedspelers een duwtje in de rug.

Verbinden

Samenwerking stimuleren en mogelijk maken zit in ons DNA. Cultureel erfgoed is geen eilandje, maar staat met beide voeten stevig in de sameleving. Daarom werken we graag en vaak samen met andere sectoren en domeinen, zoals onderwijs, welzijn, integratie, jeugdwerk, sport, toerisme … We stimuleren leerkrachten, zorgverleners, jeugd- en buurtwerkers om met erfgoed aan de slag te gaan en ondersteunen hen daarin. We verhogen het draagvlak voor erfgoed en dragen ons steentje bij aan een sterkere sociale cohesie en het welzijn van mensen.

Vernieuwen

Vertrekken doen we altijd van het lokale erfgoed, maar tegelijk hebben we oog voor wat elders in Vlaanderen en Brussel leeft. Relevante thema’s pikken we op, vertalen we op maat van onze regio en gaan we er concreet mee aan de slag. We verbinden het lokale erfgoedwerk met een breder, Vlaams netwerk en zijn een onmisbare schakel tussen het lokale en Vlaamse niveau. Net zoals de samenleving voortdurend evolueert, zit ook het cultureel erfgoed niet onder een glazen stolp. We detecteren uitdagingen, spelen hierop in en schuwen daarbij het experiment niet.

Vertrouwen

Elke erfgoedcel werkt op basis van een convenant – een afsprakenkader tussen de betrokken lokale besturen en de Vlaamse overheid. Door  onze unieke werkwijze leggen we de basis waarop andere erfgoedpartners verder kunnen bouwen, en versterken we zo het erfgoedweefsel in steden en gemeenten. Erfgoedcellen vormen zo letterlijk en figuurlijk het sluitstuk van het Vlaamse cultureel-erfgoedbeleid.

Lees de volledige brochure hier.

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram